Images and portraits of Pimpfe and Hitlerjungen, i.e. the boys of the German Jungvolk and the Hitler Youth. Bear in mind the prevalence of time and place. These were ordinary lads, just living in another time, raised with other beliefs and reasoning from points of view that are not predominant in our day and age.
Beelden van Pimpfe en Hitlerjungen, ofwel de jongens van het Deutsche Jungvolk (DJ) en de Hitler Jugend (HJ). Hier komt het begrip ‘standplaatsgebondenheid’ goed tot zijn recht: dit waren gewone jongens, in een andere tijd…