All warfare is based on deception. (Chinese general Sun Tzu, 544–496 BC)

In war, truth is the first casualty. (Aeschylus, Greek tragic dramatist, 525-456 BC)

Among the calamities of war may be jointly numbered the diminution of the love of truth, by the falsehoods which interest dictates and credulity encourages. (Samuel Johnson, The Idler, 1758)

The first casualty when war comes, is truth. (Hiram Johnson, senator for California, to the US Senate in 1917)

When war is declared, truth is the first casualty. (Arthur Ponsonby, Falsehood in Wartime, 1928)

If any question why we died/ Tell them, because our fathers lied. (Rudyard Kipling)


And if you had the right sort of mind, the sort of mind that actually sees what it looks at… If your mind had the rare talent of not being fooled by its own expectations… (Patrick Rothfuss, The Name of the Wind)

Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. (Johann Wolfgang von Goethe)

Nimmer heeft de menigte naar de waarheid gehunkerd. Van de kennis die niet behaagt, wendt de massa zich af; zij verkiest het de dwaling te verafgoden, wanneer deze haar weet te verleiden. Hij die de massa weet te bedriegen, wordt makkelijk haar heerser; wie probeert voor te lichten, wordt steeds haar slachtoffer. (Gustave Le Bon, La Psychologie des foules)

Immer noch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem Erschlagenen entstellt der Schläger die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. (Berthold Brecht)


Bronnen

THE SECOND WORLD WAR WWII WW2 WORLD WAR II


POLAND

1a.
Polish rule in the territories acquired after the First World War
The minorities in Poland are supposed to disappear. The Polish policy makes sure that they don’t only disappear on paper. This policy is ruthlessly established and without any attention to the public opinion of the world, of international treaties or the League of Nations. The Ukraine (Galicia) turned to hell under Polish rule. One can say this about Belarus with even more right. The purpose of the Polish policy is the disappearance of the national minorities on the map and in reality. (Manchester Guardian, 14th December 1931)
[]
De minderheden in Polen worden geacht te verdwijnen. Het Poolse beleid zorgt ervoor dat deze niet alleen verdwijnen op papier. Het beleid wordt meedogenloos uitgevoerd, zonder zich iets aan te trekken van de wereldopinie, internationale verdragen of de Volkerenbond. Galicia (Galizien, Oekraïne) is in een hel veranderd onder het Poolse gezag. Over Wit-Rusland kan men hetzelfde zeggen met nog meer recht. Het doel van de Poolse overheid is de verdwijning van de nationale minderheden op de kaart en in de realiteit.

1b.
Cartoon
The German minority is beaten up by Polish policemen and forced to leave their native country, now the ‘Polish Corridor’, while far away in London the British government is acting as if nothing is wrong.
[]
De Duitse minderheid wordt in elkaar geslagen en verjaagd uit het thuisland, nu de ‘Poolse Corridor’, door Poolse politiemannen. Ondertussen doet de Engelse regering alsof er niets loos is. (De Britten waren mede verantwoordelijk voor het smadelijke ‘Dictaat van Versailles’, waarin een deel van Duitsland aan Polen gegeven werd.)

1c.
‘East Prussia is unquestionable German territory. Since my childhood this is my opinon which didn’t need the affirmation by a plebiscite. And that this is my opinion you may tell your East Prussians in a public gathering in Königsberg for reassurance.’ (The president of Poland and Marshall Jozéf Pilsudski to the German foreign minister Gustav Stresemann, 10th December 1927)

2a.
Polish atrocities
‘The Polish terror in the Ukraine (Galicia) today is worse than anything else in Europe. Ukraine became a country of desperation and destruction. The murderous deeds multiplied. The Germans have been tortured, mutilated, excruciated to death, their corpses were desecrated. Villages and palaces have been robbed, ignited, blown up. The depicted incidents in the official publication of the German government in 1921 exceed the worst actions one can imagine.’ (Prof. Dr. René Martel in his book, Les frontières orientales de l’Allemagne, Paris 1930, about the Polish raids in Upper Silesia in 1921)
[]
‘De Poolse terreur in Galicia (Galizien, Oekraïne) is erger dan elke andere wandaad in Europa. Galicia is een land van wanhoop en vernietiging geworden. De moorddadige activiteiten hebben zich vermenigvuldigd. De Duitsers zijn gemarteld, verminkt, door foltering om het leven gebracht; hun lijken zijn onteerd. Dorpen en paleizen zijn geplunderd, gebrandschat en opgeblazen. De gebeurtenissen, zoals ze geschilderd worden in het officiële verslag van de Duitse overheid in 1921, overtreffen de vreselijkste daden die men zich kan voorstellen.’

2b.
‘The treatment of minorities in Poland adds fuel to the Revision agitation. The oppression of minorities reached its height during the recent election campaign in November 1930 and was thus closely connected with the present régime in Poland. Not only the non-Poles but all opponents of the Pilsudski Government have been treated with the utmost rigour and brutality. Since the coup d’etat of May 1926 Poland has been governed by a hooded dictatorship and Pilsudski has been the real force behind the scenes. [...] “Brest-Litovsk” has become a household word in Poland, for it was in the military fortress of that town that some of the leading deputies were imprisoned and submitted to physical and mental torture. They included Liebermann, the distinguished Socialist leader, Korfanty, the national hero of the Silesian Insurrections of 1921, and Witos, the peasant leader and former prime minister. [...] There is no doubt that the election was an absolute sham. [...] The election campaign brought matters to a head in those parts of Poland inhabited by Germans and Ukrainians. For many years a policy of Polonisation has been hitting the Germans hard. German schools have often been closed and parents who send their children to these schools are liable to lose their posts or be submitted to administrative chicanery. German-speaking people are placed under a disadvantage in the use of their language. By the Agrarian Reform the Polish authorities have been able to Polonise the former German districts and to divide the estates of German landowners among Polish peasants. Moreover, Germans are submitted to petty persecution from small officials and from police methods. They suffer from a feeling of legal insecurity and have not that protection of their liberty which is accorded them by the Geneva Convention. [...] An ex-Servicemen’s organisation called the “Insurgents” numbering 40,000 fought vigorously for the Pilsudski Bloc and was guilty of many violent acts. One of their election slogans was “Not a single deputy of the national minority shall enter Parliament.” The whole attitude of this nationalist organisation was calculated to embitter the feelings against the Germans. [...] The Manchester Guardian has done a great service in calling the attention of the world to the treatment of the Ukrainians. (Gareth Jones, The Contemporary Review, July 1931) Gareth Jones

3a.
Polish aggression
We know that the war between Poland and Germany can’t be prevented. We have to systematically and energetically prepare ourselves for this war. The present generation will see that a new victory at Grunwald will be written into history’s pages. But we will battle out this Grunwald in the suburbs of Berlin. Our ideal is to chamfer Poland with borders along the Oder in the west and the Nysa at Lausitz and to absorb Prussia from Pregel to the Spree. In this war no prisoners will be made, there will be no place for humanitarian feelings. (The Polish newspaper Mosarstwowiecz, 1930, three years before Hitler came to power)
[]
Wij weten dat de oorlog tussen Polen en Duitsland niet voorkomen kan worden. We moeten ons systematisch en energiek voorbereiden op die oorlog. De huidige generatie zal ervoor zorgen dat een nieuwe ‘Zege bij Grunwald’ (Grünfelde, Tannenberg, 1410) in de geschiedenisboeken geschreven zal worden. Maar we zullen deze Grunwald uitvechten in de buitenwijken van Berlijn. Het is ons ideaal om de grenzen van Polen recht te trekken langs de Oder in het westen en de Lausitzer Neisse, en om Pruisen van Pregel tot de Spree in te lijven. In deze oorlog zullen geen krijgsgevangenen worden gemaakt; er zal geen plek zijn voor humanitaire sentimenten.

3b.
We are ready to make a contract with the devil if he helps us in our fight against Hitler. Listen: against Germany, not only against Hitler. The German blood will be spilled in a future war in such streams like it wasn’t seen since the beginning of the world. (Warsaw newspaper Depesza, 20th August 1939)

4.
‘Nachdem Versuch direkter deutsch-polnischer Aussprache durch Nichterscheinen polnischer Bevollmächtigter trotz zweitägigen Wartens deutscher Regierung ergebnislos geblieben war und wir gezwungen waren, polnische militärische Übergriffe mit Übergang zu militärischer Aktion zu erwidern, forderten England und Frankreich am 1. September von uns Zurückziehung deutscher Truppen von polnischem Gebiet. Kriegsgefahr schien jetzt noch beschworen werden zu können durch Eingreifen Mussolinis, der Waffenstillstand und anschließende Konferenz zur Lösung deutsch-polnischen Konflikts vorschlug. Dieser Vorschlag ist von uns und auch von französischer Regierung positiv beantwortet worden; britische Regierung hat hingegen heute mit zweistündiger Befristung Forderung Zurückziehung deutscher Truppen wiederholt und sich nach Ablauf dieser Zeit als im Krieg mit Deutschland befindlich erklärt. Frankreich ist dann mit Mitteilung gefolgt, daß es sich gezwungen sehe, Polen beizustehen. Vernünftige deutsch-polnische Regelung wäre ohne Englands Dazwischentreten und seine antideutsche Einkreisungspolitik sicher längst zu erzielen gewesen. Statt aber Polen zum Einlenken zu ermahnen, hat England ihm Generalvollmacht gegen Deutschland erteilt, sich selbst in Abhängigkeit von Polens Entschlüssen gebracht und schließlich im letzten Augenblick auch noch Vorschlag Mussolinis durch sein Verhalten zum Scheitern verurteilt. Damit ist Saat der Männer aufgegangen, die in England seit Jahren Vernichtung Deutschlands predigen. Dieser Verlauf der Ereignisse zeigt klar volle Verantwortlichkeit Englands für Kriegsausbruch.‘ (Ernst von Weizsäcker, Staatssekretär und damit Stellvertreter von Hitlers Außenminister Ribbentrop, Vater des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, sandte am 3. September 1939 diese Bekanntmachung an die deutschen diplomatischen Missionen im Ausland; zu finden in ‘Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges’, Auswärtiges Amt Berlin, Nr. 382)

5.
Poland and Falsifications of Polish History
Polen und die Fälschungen seiner Geschichte


Hitler erteilte am 31.8.1939 um 18,40 Uhr den Befehl zum Einmarsch in Polen zum 1.9.1939, 4.45 Uhr.
Hitlers Formulierung am Morgen des 1. September 1939: „Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen.“
Dem 1. September 1939 (4.45 Uhr) war vorausgegangen, daß Polen auf keinen Fall über irgendeine Lösung der unhaltbaren Korridor-Frage verhandeln wollte. Polen lehnte jede Verhandlung über die rein deutsche Stadt Danzig ab.
Am 3.9.1939 erklärten England und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg.


GREAT BRITAIN

6a.
‘In London, Halifax succeeded in forcing on the British Government a deliberate policy of war despite the fact that most of the prominent British experts on Germany argued for a policy of German-English friendship. In Warsaw, Beck was prepared to collaborate fully with Halifax’s war plans despite the warnings from numerous Poles who were horrified by the prospect of seeing their land destroyed. German, Italian, French, and other European leaders did all they could to avert the great catastrophe, but in vain, while Halifax’s war policy, accompanied by the secret blessings of Roosevelt and Stalin, carried the day… The Second World War arose from the attempt to destroy Germany.’ (The Forced War: When Peaceful Revision Failed, David Leslie Hoggan, 1923-1988, American historian)

6b.
„Obwohl es nunmehr unwiderlegbar auf dokumentarischer Grundlage bewiesen worden ist, daß Hitler nicht verantwortlicher – wenn er überhaupt verantwortlich ist – für den Krieg von 1939 gewesen ist, als der Kaiser es 1914 war, stützt man sich nach 1945 in Deutschland auf das Verdikt der deutschen Alleinschuld, das von der Wahrheit genauso weit entfernt liegt wie die Kriegsschuld-Klausel des Versailler Vertrages.“ (Prof. David L. Hoggan, Der erzwungene Krieg…, 1961)

7.
‘Many believe that Hitler was a modern Attila, loving destruction for its own sake and therefore bent on war without thought of policy. There is no arguing with such dogmas. Hitler was an extraordinary man; and they may well be true. But his policy is capable of rational explanation; and it is on these that history is built. The escape into irrationality is no doubt easier. The blame for war can be put on Hitler’s Nihilism instead of on the faults and failures of European statesmen – faults and failures which their public shared. Human blunders, however, usually do more to shape history than human wickedness. At any rate, this is a rival dogma which is worth developing, if only as an academic exercise.’ (A. J. P. Taylor, British historian, The Origins of the Second World War, 1961, p.209)

8.
Churchill praising Mussolini
‘If I had been an Italian, I am sure I would have been entirely with you from the beginning to the end of your victorious struggle against the bestial appetites and passions of Leninism.’ (Winston Churchill to Benito Mussolini, in a press conference in Rome, January 1927, as quoted in Churchill: A Life, by Martin Gilbert, 1992)
[]
‘Als ik een Italiaan geweest zou zijn, dan zou ik zonder twijfel met u schouder aan schouder gestaan hebben, van het begin tot het einde van uw zegevierende strijd tegen de beestachtige vraatzucht en driften van het leninisme (communisme).’

9.
Churchill praising Hitler
‘One may dislike Hitler’s system and yet admire his patriotic achievement. If our country were defeated, I hope we should find a champion as indomitable to restore our courage and lead us back to our place among the nations.’ (Churchill, ‘Hitler and His Choice’, The Strand Magazine, November 1935)
[]
‘Iemand kan een afkeer hebben van Hitlers systeem en toch zijn door vaderlandsliefde gedreven prestatie bewonderen. Gesteld dat ons land verslagen werd, dan hoop ik dat wij een even onbedwingbare voorvechter zouden vinden om onze moed nieuw leven in te blazen en ons terug te leiden naar onze plek tussen de naties.’

10.
Lloyd George praising Hitler
‘It is not the Germany of the first decade that followed the war – broken, dejected and bowed down with a sense of apprehension and impotence. It is now full of hope and confidence, and of a renewed sense of determination to lead its own life without interference from any influence outside its own frontiers. One man has accomplished this miracle. He is a born leader of men. A magnetic and dynamic personality with a single-minded purpose, a resolute will and a dauntless heart.’ (David Lloyd George, Prime Minister, in the Daily Express, September 17, 1936)
[]
‘Het is niet het Duitsland van het eerste decennium na de oorlog (WOI) – gebroken, neerslachtig en gebukt gaand onder een gevoel van vrees en onmacht. Het is nu vervuld van hoop en vertrouwen, en van een nieuwe vastberadenheid om een eigen leven te leiden, zonder inmenging door enige invloed van buiten de Duitse grenzen. Eén man (Hitler) heeft dit wonder bewerkstelligd. Hij is een geboren leider. Een magnetische en dynamische persoonlijkheid met één doel voor ogen, een vastbesloten geest en een onverschrokken hart.’

11.
‘I have always said that if Great Britain were defeated in war I hoped we should find a Hitler to lead us back to our rightful position among the nations. I am sorry, however, that he has not been mellowed by the great success that has attended him. The whole world would rejoice to see the Hitler of peace and tolerance, and nothing would adorn his name in world history so much as acts of magnanimity and of mercy and of pity to the forlorn and friendless, to the weak and poor. Let this great man search his own heart and conscience before he accuses anyone of being a warmonger.’ (‘Mr. Churchill’s Reply’ in The Times, 7 November 1938)

12.
Churchill on the Right of the Strongest
‘I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger, even though he may have lain there for a very long time. I do not admit that right. I do not admit for instance, that a great wrong has been done to the Red Indians of America or the black people of Australia. I do not admit that a wrong has been done to these people by the fact that a stronger race, a higher-grade race, a more worldly wise race to put it that way, has come in and taken their place.’ (Churchill to the Peel Commission on a Jewish Homeland in Palestine, 1937)
[]
‘Ik ben het niet eens met de mening dat de hond in de voerbak het definitieve recht op die kribbe heeft, ook al zou hij er heel lang in gelegen hebben. Ik erken dat recht niet. Ik erken bijvoorbeeld niet dat de rode Indianen van Amerika of de zwarte mensen van Australië groot onrecht aangedaan is. Ik erken niet dat deze mensen een onrecht is aangedaan doordat een sterker ras, een hoger gewaardeerd ras, een meer wereldwijs ras om het maar zo te zeggen, binnengelopen is en hun plek ingenomen heeft.’

13.
Churchill defending chemical warfare
‘I do not understand this squeamishness about the use of gas. We have definitely adopted the position at the Peace Conference of arguing in favour of the retention of gas as a permanent method of warfare. It is sheer affectation to lacerate a man with the poisonous fragment of a bursting shell and to boggle at making his eyes water by means of lachrymatory gas. I am strongly in favour of using poisoned gas against uncivilised tribes. The moral effect should be so good that the loss of life should be reduced to a minimum. It is not necessary to use only the most deadly gases: gases can be used which cause great inconvenience and would spread a lively terror and yet would leave no serious permanent effects on most of those affected. We cannot, in any circumstances acquiesce to the non-utilisation of any weapons which are available to procure a speedy termination of the disorder which prevails on the frontier.’ (Churchill’s statement as president of the Air Council, War Office Departmental Minute, 1919-05-12; Churchill Papers 16/16, Churchill Archives Centre, Cambridge)
Note: Gas killed many young and elderly Kurds and Arabs when the RAF bombed rebelling villages in Iraq in 1920, during the British occupation.
[]
‘Ik begrijp die angstvalligheid of overgevoeligheid met betrekking tot het gebruik van gas niet. Wij hebben stellig tijdens de vredesconferentie het standpunt geadopteerd dat gas een blijvende toepassing moet hebben als methode van oorlogvoering. Wél een man openrijten met een giftige scherf van een ontploffende granaat, maar terugdeinzen voor het gebruik van traangas; dat is pure aanstellerij. Ik ben een groot voorstander van het gebruik van giftig gas tegen onbeschaafde stammen. Het demoraliserende effect zou zo groot moeten zijn, dat het verlies aan levens tot een minimum beperkt kan blijven. Het is niet noodzakelijk om enkel de meest dodelijke gassen te gebruiken: er kunnen gassen ingezet worden die een sterk lichamelijk ongemak en hevige angst veroorzaken, maar die toch geen blijvende schade bij de meeste getroffenen achterlaten. We kunnen in geen geval instemmen met het terzijde leggen van wapens die ons ter beschikking staan, van welke soort dan ook, die een snel einde kunnen maken aan de wanorde die de overhand heeft aan de grens van onze beschaving.’

14.
Churchill on race and eugenics (rasveredeling)
‘The unnatural and increasingly rapid growth of the feeble-minded and insane classes, coupled as it is with steady restriction among all the thrifty, energetic and superior stocks, constitutes a national and race danger which is impossible to exaggerate. I feel that the source from which the stream of madness is fed should be cut off and sealed before another year has passed.’ (Home Secretary Churchill to Prime Minister Asquith on compulsory sterilization of ‘the feeble-minded and insane, 1910)
Note: Eugenics was not a fringe movement of obscure scientists, but often led and supported, in Britain and America, by some of the most prominent public figures of the day, such as Aldous Huxley, D.H. Lawrence, John Maynard Keynes and Theodore Roosevelt. Winston Churchill is quoted in ‘Race’, sport and British society (2001), Carrington and McDonald.
[]
‘De onnatuurlijke en toenemend snelle groei van de zwakzinnige en krankzinnige klassen, gepaard gaand met de bestendigde (geboorte)beperking binnen de vlijtige, energieke en superieure families, vormt een gevaar voor volk en ras dat niet overdreven kan worden. Mijn gevoel zegt mij dat de bron waaruit die stroom van krankzinnigheid vloeit, afgesloten en verzegeld moet worden voordat nog een jaar voorbij gaat.’

15.
Churchill on Jewish Bolshevism
‘There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders. Thus Tchitcherin, a pure Russian, is eclipsed by his nominal subordinate Litvinoff, and the influence of Russians like Bukharin or Lunacharski cannot be compared with the power of Trotsky, or of Zinovieff, the Dictator of the Red Citadel (Petrograd) or of Krassin or Radek – all Jews. In the Soviet institutions the predominance of Jews is even more astonishing. And the prominent, if not indeed the principal, part in the system of terrorism applied by the Extraordinary Commissions for Combating Counter-Revolution has been taken by Jews. The same evil prominence was obtained by Jews in the brief period of terror during which Bela Kun ruled in Hungary. The same phenomenon has been presented in Germany (especially in Bavaria), so far as this madness has been allowed to prey upon the temporary prostration of the German people. Although in all these countries there are many non-Jews every whit as bad as the worst of the Jewish revolutionaries, the part played by the latter in proportion to their numbers in the population is astonishing.’ (Churchill in ‘Zionism versus Bolshevism’, Illustrated Sunday Herald, February 1920)
[]
‘Het is niet nodig om de rol te overdrijven die deze internationale, merendeels atheïstische Joden gespeeld hebben in het creëren van het bolsjewisme en het teweegbrengen van de Russische revolutie; het was met zekerheid een zeer grote rol – groter waarschijnlijk dan alle andere. Met Lenin als opmerkelijke uitzondering, zijn al de leidende figuren Joden. Bovendien is de oorspronkelijke inspiratie afkomstig van de Joodse leiders, en zij vormen de drijvende kracht. Tchitcherin, een zuivere Rus, wordt overvleugeld door zijn enkel op papier ondergeschikte Litvinoff, en de invloed van Russen zoals Bukharin of Lunacharski kan niet vergeleken worden met de macht van Trotski, of van Zinovieff, de “dictator van de Rode Citadel” (Petrograd), of van Krassin of Radek – allemaal Joden. Binnen de staatsorganen van de Sovjet Unie is de dominantie van de Joden nóg meer verbijsterend. En het meest vooraanstaande, zo niet belangrijkste aandeel in het systeem van terreur, toegepast door de Buitengewone Commissies voor Bestrijding van Contra-Revolutie, hebben de Joden. Dezelfde kwaadaardige eerste plaats werd ingenomen door Joden gedurende de korte periode van terreur in Hongarije, tijdens het bewind van Béla Kun. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in Duitsland, vooral in Beieren, in zoverre als men die waanzin toestond om te azen op de tijdelijke knieval van het Duitse volk. Hoewel in al die landen veel niet-Joden rondlopen die geen zier minder slecht zijn dan de meest verdorven Joodse revolutionairen, is het Joodse aandeel proportioneel gezien verbazingwekkend.’

16.
‘Nationalism and Racialism is a powerful force, but I can’t feel that it’s either unnatural or immoral. I can not myself doubt that these fellows are genuine haters of Communism. And I daresay, if we were in their position we might feel the same!’ (Foreign Secretary Halifax)

17.
‘So far as Britain and Russia were concerned, how would it do for you to have 90% of Romania, for us to have 90% of the say in Greece, and go 50/50 about Yugoslavia?’ (Churchill, addressing Stalin in Moscow, October 1944)


ZIONISM AND JUDAISM

18.
‘Kill the Germans, wherever you find them! Every German is our moral enemy. Have no mercy on women, children, or the aged! Kill every German – wipe them out!’ (Ilya Ehrenburg, Joods-Russische schrijver en journalist)

19.
‘For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community at each conference in all our syndicates and by each Jew all over the world. There is reason to believe that our part in this struggle has general value. We will start a spiritual and material war of all the world against Germany’s ambitions to become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand Germany’s total destruction, collectively and individually. The German nation is a threat to us Jews.’ (Vladimir Jabotinsky, founder of the Jewish terrorist group, Irgun Zvai Leumi, in Mascha Rjetsch, January 1934, also quoted in Histoire de l’Arme Allemande by Jacques Benoist-Mechin, Vol. IV, p. 303)

20.
This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States)… This worldwide conspiracy for the overthrow of civilisation and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It has been the mainspring of every subversive movement during the 19th century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire. (Writing on ‘Zionism versus Bolshevism’, the Illustrated Sunday Herald, February 1920)

21.
The German nation, moreover, was rapidly falling under the control of its alien elements. In the last days of the pre-Hitler regime there were twenty times as many Jewish government officials in Germany as had existed before the war. Israelites of international attachments were insinuating themselves into key positions in the German administrative machine. (Daily Mail, 10 July 1933)

22.
‘Whilst large sections of the German nation were struggling for the preservation of their race, we Jews filled the streets of Germany with our vociferations. We supplied the press with articles on the subject of its Christmas and Easter and administered to its religious beliefs in the manner we considered suitable. We ridiculed the highest ideals of the German nation and profaned the matters which it holds sacred.’ (Dr. Manfred Reifer in the Jewish magazine Czernowitzer Allgemeine Zeitung, September 1933)

23.
‘No Jewish minority in any other country, not even that in America, could possibly compete with the German Jews. They were involved in large-scale banking, a situation unparalleled elsewhere, and, by way of high finance, they had also penetrated German industry. [...] A considerable proportion of the wholesale trade was Jewish. They controlled even such branches of industry, which is in general not in Jewish hands. Examples are shipping or the electrical industry, and names such as Ballin and Rathenau do confirm this statement. I hardly know of any other branch of emancipated Jewry in Europe or the American continent as deeply rooted in the economy, as was Germany Jewry. [...] American Jews of today are absolutely as well as relatively richer than the German Jews were at the time, it is true, but even in America with its unlimited possibilities, the Jews have not succeeded in penetrating into the centre spheres of industry (steel, iron, heavy industry, high finance, shipping) as was the case in Germany. [...] Their position in the intellectual life of the country was equally unique. In literature, they were represented by illustrious names. The theatre was largely in their hands. The daily Press, above all its internationally influential sector, was essentially owned by Jews or controlled by them. As paradoxical as this may sound today, after the Hitler era, I have no hesitation to say that hardly any section of the Jewish people has made such extensive use of emancipation offered to them in the nineteenth-century as the German Jews. In short, the history of the Jews in Germany from 1870 to 1933 is probably the most glorious rise that has ever been achieved by any branch of the Jewish people.’ (Dr. Nahum Goldmann, founder and longtime president of the World Jewish Congress, Mein Leben als Deutscher Jude, 1982, München)

24.
‘Hitler does not want war, but we will force it on him, not this year, but soon.’ (Emil Ludwig Cohen, Les Annales, June, 1934, also quoted in his book The New Holy Alliance)

25.
In Defence of Germany (C. E. O. Knight, 1934)

26.
‘Even if Hitler at the last moment would want to avoid this war which would destroy him, he will, in spite of his wishes, be compelled to wage war.’ (Emil Ludwig Cohen, The New Holy Alliance, Strasburg, 1938)

German generals


27.
Motive for war
‘I asked Joe Kennedy (US Ambassador in Britain, father of President John Kennedy) about his talks with Roosevelt and Chamberlain in 1938. He said it had been Chamberlain’s belief in 1939 that Great Britain has nothing in its hands to fight and therefore wouldn’t dare to go to war against Hitler. Neither the French nor the English would have made Poland a motive for war if they hadn’t been continuously spurred on by Washington. America and the World-Jewry have driven England to war.’ (US Defence Minister J. Forrestal, 27.12.1945 in his diary, The Forrestal Diaries, Cassel and Co., London 1952, New York, 1951)
[]
‘Ik vroeg Joe Kennedy (ambassadeur van de VS in Londen) naar zijn gesprekken met Roosevelt en Chamberlain in 1938. Hij vertelde mij dat Chamberlain in 1939 geloofde dat Groot-Brittannië geen stok in zijn hand had om mee te slaan en dat hij dus geen oorlog met Hitler aandurfde. Niet de Fransen noch de Britten zouden Hitlers inval in Polen als beweegreden voor een oorlog gebruikt hebben, als zij daartoe niet voortdurend aangespoord waren door Washington. Amerika en het wereld-jodendom hebben Engeland de oorlog in gedreven.’
[]
27 December 1945 (page 122)
Played golf today with Joe Kennedy. I asked him about his conversations with Roosevelt and Neville Chamberlain from 1938 on. He said Chamberlain’s position in 1938 was that England had nothing with which to fight and that she could not risk going to war with Hitler. Kennedy’s view: That Hitler would have fought Russia without any later conflict with England if it had not been for Bullitt’s urging on Roosevelt in the summer of 1939 that the Germans must be faced down about Poland; neither the French nor the British would have made Poland a cause of war if it had not been for the constant needling from Washington. Bullitt, he said, kept telling Roosevelt that the Germans wouldn’t fight, Kennedy that they would, and that they would overrun Europe. Chamberlain, he says, stated that America and the world Jews had forced England into the war. In his telephone conversation with Roosevelt in the summer of 1939 the President kept telling him to put some iron up Chamberlain’s backside. Kennedy’s response always was that putting iron up his backside did no good unless the British had some iron with which to fight, and they did not.
What Kennedy told me in this conversation jibes substantially with the remarks Clarence Dillon [Lapowitz] had made to me already, to the general effect that Roosevelt had asked him in some manner to communicate privately with the British to the end that Chamberlain should have greater firmness in his dealings with Germany. Dillon told me that at Roosevelt’s request he had talked with Lord Lothian in the same general sense as Kennedy reported Roosevelt having urged him to do with Chamberlain. Lothian presumably was to communicate to Chamberlain the gist of his conversation with Dillon.
Looking backward there is undoubtedly foundation for Kennedy’s belief that Hitler’s attack could have been deflected to Russia, but I think he fails to take into account what would have happened after Hitler had conquered Russia. Would he have been content to stop? Nothing in his record indicates that that would have been the case, but rather that having removed the threat to his eastern frontiers he would then have exercised the options open to him to construct a European German-dominated system to which he later gave expression after overrunning France.
Kennedy said that the Russian demand for incorporation of Estonia, Latvia and Lithuania into the U.S.S.R. was the stumbling block, in the spring of 1939, to an understanding between Russia and England. The fundamental difficulty of England, however, was that if they backed Germany… they were then faced with a greater Germany, a weakened France, and a relatively defenseless England, whereas an alliance with Russia and the ultimate destruction of Germany would present England with precisely the problem that they now have, namely, a vacuum of power in Central Europe into which Russian influence would flow.

28a.
‘It has been repeatedly acknowledged by British statesmen that it was the Jews who, in the last war, effectively helped to tip the scales in America in favour of Great Britain. They are keen to do it – and may do it – again.’ (Chaim Weizmann to Chuchill, Churchill and the Jews, Michael Joseph Cohen, September 1941, p.221)
[]
‘Het is herhaaldelijk erkend door Britse staatslieden dat het de Joden zijn geweest die, in de laatste oorlog, effectief geholpen hebben om de Verenigde Staten te doen kiezen voor Groot-Brittannië. Zij staan te popelen om dat opnieuw te doen – misschien kunnen ze het weer.’
Note: Michael Joseph Cohen holds the Lazarus Philips Chair of History at Bar-Ilan University, Israel.
Cohen’s book Churchill and the Jews

28b.
In a private letter to Frederick Milner, M.P., Balfour explained that his very admiration for ‘the special gifts of the Jewish race’ made it the more regrettable that they refused to inter-marry with the rest of the population, ‘not because I dislike the Jews, but because I admire them; and I think that their rigid separation in this respect from their fellow-countrymen is a misfortune for us’. (Churchill and the Jews, Michael Joseph Cohen, p. 20)

29.
‘We won this war with atrocity propaganda and now we will start more than ever! We will continue this atrocity propaganda, we will increase it until nobody will accept one good word from the Germans anymore, until everything is destroyed which might have upheld them sympathies in other countries, and until they will be so confused that they don’t know what to do anymore. When this is reached, when they begin to pollute their own nest, and this not reluctantly but with hasty willingness to obey the winners, only then the victory is complete. It will never be definite. The reeducation demands thorough, steadfast nurture like English lawn. Only one moment of inattention and the weed will break through, this ineradicable weed of historic truth.’ (Sefton Delmer, former British chief propagandist)
[]
‘We hebben deze oorlog gewonnen middels propaganda waarin wij de Duitsers van gruweldaden betichtten, en nu zullen we daar een schep bovenop doen! We zullen voortgaan met deze gruweldaden-propaganda, we zullen dit zo verhevigen totdat niemand nog een goed woord met betrekking tot de Duitsers gelooft. Totdat alles is vernietigd wat nog enige sympathie voor de Duitsers overeind hield in andere landen, en totdat zij zelf zo in verwarring gebracht zijn, dat ze niet meer weten wat ze nog kunnen doen. Als dit bereikt is, als zij hun eigen nest beginnen te bevuilen, en dit niet onwillig, maar met een haastige bereidheid om de overwinnaars te gehoorzamen, alleen dan is de victorie compleet. Het zal nimmer definitief zijn. De heropvoeding eist een grondige, standvastige verzorging, zoals een Engels grasperk. Slechts één moment van verslappende aandacht en het onkruid zal doorbreken; dit onuitroeibare onkruid van historische waarheid.’

30.
‘Man mag heute darüber sagen, was man will: Deutschland war im Jahre 1936 ein blühendes, glückliches Land. Auf seinem Antlitz lag das Strahlen einer verliebten Frau. Und die Deutschen waren verliebt – verliebt in Hitler… Und sie hatten allen Grund zur Dankbarkeit. Hitler hatte die Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen eine neue wirtschaftliche Blüte gebracht. Er hatte den Deutschen ein neues Bewusstsein ihrer nationalen Kraft und ihrer nationalen Aufgabe vermittelt.’ (Sefton Delmer, britischer Chefpropagandist während des Zweiten Weltkrieges in seinem Buch Die Deutschen und ich, Hamburg 1961, S. 288)

31.
When the National Socialists and their friends cry or whisper that this (the war) is brought about by Jews, they are perfectly right. (The Jewish magazine Sentinel of Chicago, 8 October 1940)
[]
Wanneer de nationaal-socialisten en hun vrienden schreeuwen of fluisteren dat deze oorlog veroorzaakt is door de Joden, dan hebben ze helemaal gelijk.

32.
‘It is our task to organise the moral and cultural blockade of Germany and disperse this nation. It is up to us to start a merciless war.’ (Bernard Lechache, The Right to Live, December 1938)

33.
The Israeli people around the world declare economic and financial war against Germany. Fourteen million Jews stand together as one man, to declare war against Germany. The Jewish wholesaler will forsake his firm, the banker his stock exchange, the merchant his commerce and the pauper his pitiful shed in order to join together in a holy war against Hitler’s people. (Daily Express, March 24, 1933)

34.
Sonntag, 22. Oktober 1939. Ich machte einen Spaziergang im Garten und unterhielt mich mit Lionel de Rothschild (Teilhaber des Bankhauses Rothschild). Er empfahl als Kriegsziel, Deutschland den Juden zu überlassen und die Deutschen unter den anderen Völkern dieser Erde aufzuteilen, mit anderen Worten, die Rolle der beiden Völker zu vertauschen. (John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939–1955. Downing Street Tagebücher 1939-1945, John Colville, Berlin, 1988, S. 31)
Note: The original diaries are held at the Churchill Archives Centre, Cambridge University and, with the exception of the final volume, are open to the public.

35.
James Baker on the war (1992)
‘We made a monster, a devil out of Hitler. Therefore we couldn’t disavow it after the war. After all, we mobilized the masses against the devil himself. So we were forced to play our part in this diabolic scenario after the war. In no way we could have pointed out to our people that the war only was an economic preventive measure.’ (James Baker served as the Chief of Staff in Reagan’s first administration and in the final year of the administration of George H. W. Bush. Baker also served as Secretary of the Treasury in the second Reagan administration, and Secretary of State in the George H. W. Bush administration. He is also the honorary chair of the James A. Baker III Institute for Public Policy at Rice University in Houston, Texas)
[]
‘We maakten van Hitler een monster, een duivel. Daarom konden we het na de oorlog niet meer loochenen (ontkennen). We hadden immers de massa’s gemobiliseerd tegen de duivel in eigen persoon. Dus waren we gedwongen om onze rol in dat duivelse scenario te blijven spelen na de oorlog. Het was godsonmogelijk om ons volk erop te wijzen dat de oorlog alleen maar een economische preventieve maatregel was.’
[]
‘Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem Teufelsszenario mitzuspielen. Wir hätten unmöglich unseren Menschen klarmachen können, daß der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war!’ (James Baker in Der Spiegel, 13/1992)

36.
‘That still during the anti-Semitic Hitler period in Germany, in the years 1933-37, over 10,000 Jews immigrated to Germany. An amazing 1,200 in 1937; arriving from Palestine: 97! That is almost incomprehensible or inexplicable, because all those immigrants must haven been made aware – considering the press campaign against National Socialism – of the “situation in Germany”. A special investigation of their reasons is certainly necessary.’ (Dietrich Bronder, Bevor Hitler Kam, 1964, Before Hitler came,1975)

37.
‘Each of you, Jew and Gentile alike, who has not already enlisted in this sacred war should do so now and here. It is not sufficient that you should buy no goods made in Germany. You must refuse to deal with any merchant or shopkeeper who sells any German-made goods or who patronises German ships or shipping. We will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends.’ (Samuel Undermeyer, in a Radio Broadcast on WABC, New York, August 6, 1933, reported in the New York Times, August 7, 1933)

38.
‘It was the World Jewish Congress that saw to it that the Nuremberg Trials were held, for which it supplied experienced advice and most valuable evidence – and it was the World Jewish Congress that had such far-reaching connections during the war that these extended even into the German Foreign Office, and that it received information even long before the British Secret Service received it.’ (Maurice Perlzweig, Chief of the British Section of the World Jewish Congress, in an address in Langside Hall in London on November27, 1949, Jewish Chronicle, London, December 16, 1949)
‘The Jewish World Congress has been at perpetual war with Germany for seven years.’ (Perlzweig, February 26, 1940, in an address according to the Toronto Evening Telegram)

39.
This declaration called the war against Germany, which was now determined on, a ‘holy war’. This war was to be carried out against Germany to its conclusion, to her destruction. (Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands)

40.
Joining with Samuel Untermeyer in calling for a war against Germany, Bernard Baruch, at the same time, was promoting preparations for war against Germany. ‘I emphasised that the defeat of Germany and Japan and their elimination from world trade would give Britain a tremendous opportunity to swell her foreign commerce in both volume and profit.’ (Baruch, The Public Years, by Bernard M. Baruch, p.347)
Note: Samuel Untermeyer was a Jewish leader and close friend of presidents Wilson and Roosevelt; Bernard Baruch was a presidential adviser to Wilson, Roosevelt and Truman.
[]
Zich aansluitend bij Samuel Untermeyer in diens roep voor een oorlog met Duitsland, was Bernard Baruch tegelijkertijd bezig met het stimuleren van oorlogsvoorbereidingen. ‘Ik benadrukte dat het verslaan van Duitsland en Japan, en hun verwijdering uit de wereldhandel, enorme mogelijkheden voor Engeland zou betekenen om zijn buitenlandse handel in zowel volume als winst te doen toenemen.’

41.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 161 Duitse steden verwoest, met een onherstelbaar verlies van werelderfgoed. De geallieerde bombardementen kostten het leven van ruim 500.000 mensen, waaronder 75.000 kinderen van jonger dan 14 jaar. Het hoge aantal burgerslachtoffers was nadrukkelijk de bedoeling van de chef van het ‘Bomber Squad’, Arthur Harris, daarin gesteund door Churchill. Ook al was de oorlog door de ontwikkelingen aan het Duitse oostfront praktisch al gewonnen door de geallieerden, men mikte op een miljoen Duitse doden en 25 miljoen daklozen, om zo de vijand te demoraliseren. Na de oorlog nam Churchill afstand van ‘Bomber Harris’, die nochtans in 1992 een door koningin Elisabeth onthuld standbeeld kreeg. [...] Het centrum van Berlijn werd door de Amerikanen op 3 februari 1945 weggevaagd: 25.000 doden. (En dan te bedenken dat nota bene in Berlijn, aan het einde van de oorlog, nog ruim 6000 Joden ondergedoken zaten bij Duitsers…) Dresden, het ‘Florence aan de Elbe’, een van de mooiste steden van Europa, was volgestroomd met vluchtelingen – dit feit was de geallieerden bekend – toen de stad met brandbommen werd verwoest: 35.000 doden. Hierbij werd tegen de burgerbevolking het afschuwelijke napalm ingezet (door de Amerikanen ook gebruikt tijdens de Vietnamoorlog). De meeste burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen door Amerikaanse en Britse bombardementen; toch heeft niemand van de verantwoordelijken voor een tribunaal ter berechting van oorlogsmisdadigers gestaan.

42.
‘I am not against Jews because of their religion, as a race, a people or as individuals, but because Jewish leadership [i.e. the bankers] is actively anti-American, is attempting to jettison the American political philosophy and take over the Country, and that I would continue to be anti-Jewish until Jewry repudiated such subversion. Were the offender any other than the Jewish minority, my attitude would be precisely the same. This problem is the biggest and most acute thing in the world today. [...] Knowing that pitiless publicity is the only cure for public evils, in 1934 I started on a campaign to expose Jewish Anti-Americanism and Talmudic Communism which has been called the “Code of Hell”: a “Rabbi Racket” that victimizes its own followers; an international “Satanic System” subverting France, Britain, Germany and Russia, causing the present depression and moving to take over the United States through the Jewish Radical administration.’ (Robert Edmondson, 1936)

43.
‘There is only one power which really counts. The power of political pressure. We Jews are the most powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it.’ (Vladimir Jabotinsky in Jewish Daily Bulletin, July 27, 1935)
[]
‘Er is slechts één macht die er werkelijk toe doet: de macht van politieke druk. Wij Joden zijn het machtigste volk op aarde, want wij bezitten deze macht, en we weten hoe we hem moeten toepassen.’

44.
‘Before the end of the year, an economic bloc of England, Russia, France and the U.S.A will be formed to bring the German and Italian economic systems to their knees.’ (Paul Dreyfus, La Vie de Tanger, May 15, 1938)

45.
‘The war now proposed is for the purpose of establishing Jewish hegemony throughout the world.’ (Brigadier General George Van Horn Mosely, The New York Tribune, March 29, 1939)

46.
Stop talking about peace conditions! Break Germany in pieces! (The Daily Herald, No.7426, 9 December, 1939)

47.
‘We are not denying and are not afraid to confess that this war is our war and that it is waged for the liberation of Jewry. Stronger than all fronts together is our front, that of Jewry. We are not only giving this war our financial support on which the entire war production is based, we are not only providing our full propaganda power which is the moral energy that keeps this war going. The guarantee of victory is predominantly based on weakening the enemy forces, on destroying them in their own country, within the resistance. And we are the Trojan horses in the enemy’s fortress. Thousands of Jews living in Europe constitute the principal factor in the destruction of our enemy. There, our front is a fact and the most valuable aid for victory.’ (Chaim Weizmann, President of the World Jewish Congress, Head of the Jewish Agency and later President of Israel, in a Speech on December 3, 1942, in New York)
[]
‘Wij ontkennen niet en zijn niet bevreesd om te bekennen dat deze oorlog onze (!) oorlog is, en dat hij gevoerd wordt voor de bevrijding van het jodendom. Sterker dan alle fronten is ons front; dat van het jodendom. Wij geven deze oorlog niet slechts onze financiële steun, waarop de hele oorlogsproductie gebaseerd is; wij gooien niet enkel onze volledige propagandakracht in de strijd, welke de morele energie is die de oorlog doet voortduren. De garantie voor de overwinning is vooral gefundeerd op het verzwakken van de vijandelijke krachten, op het vernietigen van die krachten in hun eigen land, binnen het verzet. En wij zijn de Trojaanse paarden in de vesting van de vijand. Duizenden Joden die in Europa leven vormen de belangrijkste factor in het vernietigen van de vijand. Daar is ons front een feit en de meest waardevolle hulp in het behalen van de victorie.’

48.
‘We Jews regard our race as superior to all humanity, and look forward, not to its ultimate union with other races, but to its triumph over them.’ (Goldwin Smith, Jewish Professor of Modern History at Oxford University, October, 1981)

THE ALLIES OF WORLD WAR II

49.
‘We want to bring about a deep hatred for the Germans, for German soldiers, sailors, and airmen. We must hate until we win.’ (Lord Beaverbrook, quoted in Niemals! by Heinrich Goitsch)

50.
American death camps
‘Starting in April 1945, the United States Army and the French Army casually annihilated one million (German) men, most of them in American camps. Eisenhower’s hatred, passed through the lens of a compliant military bureaucracy, produced the horror of death camps unequalled by anything in American history. An enormous war crime.’ (Colonel Ernest F. Fisher, PhD Lt., 101 st Airborne Division, Senior Historian, United States Army)
[]
‘Beginnend in april 1945, vernietigden het Amerikaanse leger en het Franse leger achteloos en terloops een miljoen Duitse mannen, de meesten in Amerikaanse kampen. Eisenhowers haat, gespuid door de lens van een inschikkelijke militaire bureaucratie, produceerde de horror van doodskampen die hun gelijke niet kennen in de geschiedenis van Amerika. Een enorme oorlogsmisdaad.’

51.
‘My protests (regarding treatment of the German DEF’s) were met with hostility or indifference, and when I threw our ample rations to them over the barbed wire, I was threatened, making it clear that it was our deliberate policy not to adequately feed them.’ (Martin Brech, ex-Private First Class, in Company C of the 14th Infantry, assigned as a guard and interpreter at the Eisenhower Death Camp at Andernach, along the Rhine River)
‘When they caught me throwing C-Rations over the fence, they threatened me with imprisonment. One Captain told me that he would shoot me if he saw me again tossing food to the Germans. Some of the men were really only boys 13 years of age… Some of the prisoners were old men drafted by Hitler in his last ditch stand. I understand that the average weight of the prisoners at Andernach was 90 pounds… I have received threats. Nevertheless, this has liberated me, for I may now be heard when I relate the horrible atrocity I witnessed as a prison guard for one of “Ike’s death camps” along the Rhine.’
[]
‘Mijn protesten (met betrekking tot de behandeling van Duitse DEF’s – Disarmed Enemy Forces) stuitten op vijandigheid of onverschilligheid, en toen ik iets van onze overvloedige rantsoenen naar hen over het prikkeldraad gooide, werd ik bedreigd, waarbij het mij duidelijk gemaakt werd dat het ons moedwillige beleid was om de gevangenen onvoldoende te voeden.’
‘Toen ze mij betrapten op het over het hek gooien van rantsoenen, dreigden ze mij met een gevangenisstraf. Eén kapitein zei me dat hij mij zou neerschieten, als hij nog een keer zou zien dat ik de Duitsers voedsel toewierp. Sommige mannen waren in werkelijkheid nog maar jongens, dertien jaar oud… Sommige gevangenen waren oude mannen, door Hitler opgeroepen om in de laatste schans te sterven. Ik heb begrepen dat het gemiddelde gewicht van de krijgsgevangenen in Andernach 45 kilo was… Ik ben bedreigd. Dit heeft mij niettemin bevrijd, want misschien luistert men nu, als ik vertel over de gruweldaden die ik gezien heb als gevangenenbewaker in een van “Ike’s (Eisenhowers) doodskampen” langs de Rijn.’

52.
‘At first, the women from the nearby town brought food into the camp. The American soldiers took everything away from the women, threw it in a heap and poured gasoline over it and burned it.’ (Former camp prisoner)

53.
‘Many a sane American family would recoil in horror if they knew how “Our Boys” conduct themselves, with such complete callousness in human relationships over here.’ (A serviceman, TIME Magazine, November 12, 1945)

54.
‘For years we have blamed the 1.7 million missing German POW’s on the Russians. Until now, no one dug too deeply. Witnesses and survivors have been interviewed by the author; one Allied officer compared the American camps to Buchenwald.’ (Peter Worthington, Ottawa Sun, September 12, 1989. The son of Major-General F. F. Worthington, Peter Worthington is a veteran of both the Second World War and the Korean War.)
[]
‘Jarenlang hebben we de Russen de schuld gegeven van de 1,7 miljoen vermiste POW’s (Prisoners of War – krijgsgevangenen). Tot vandaag groef niemand te diep. Getuigen en overlevenden zijn geïnterviewd door de schrijver; één officier van de geallieerden vergeleek de Amerikaanse kampen met Buchenwald.’

55.
There were 43 (!) peace offers from the German side to end the war. Even Hitler’s deputy, Rudolf Hess, flew to England for the purpose of peace negotiations. Hitler: ‘I want peace. I will do all what I can to make peace. Now it’s not too late. For this purpose I will go to the limits of the possible, as far as the sacrifices and the dignity of the German nation allow. I know better than war! Thinking alone about the loss of German blood – mostly those who fall are the best: the bravest and the men who are most willing to make sacrifices. I don’t feel the necessity to make me a name by war as Churchill wants. I will make my name as regulator of the German people to regain their unity and save their live space, to accomplish national socialism, to form the environment.’ (After the France campaign, to his architect Prof. Hermann Giesler, in Ein anderer Hitler, page 395)

56.
‘What we didn’t want to comprehend in the German (anti-Hitler) resistance during the war, we learned completely afterwards: this war wasn’t led against Hitler, but against Germany.’ (Eugen Gerstenmaier, President of the German Bundestag since 1954, member of the resistance group Bekennende Kirche during WWII, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21th March 1975)
[]
‘Wat we niet wilden begrijpen in de Duitse verzetsbeweging tegen Hitler gedurende de oorlog, leerden we helemaal naderhand: deze oorlog werd niet gevoerd tegen Hitler, maar tegen Duitsland.’
[]
„Was wir im deutschen Widerstand während des Krieges nicht wirklich begreifen wollten, haben wir nachträglich vollends gelernt: Dass der Krieg schließlich nicht gegen Hitler, sondern gegen Deutschland geführt wurde.“

57.
Russian atrocities
‘When we reached Metgethen, we were confronted with a gruesome sight: We found several hundred dead German soldiers, many of whom had been disfigured beyond recognition. There were murdered civilians in just about every home, likewise disfigured in a most bestial manner. For example, some women had their breasts cut off, and in backyard gardens we found scarcely clad women who had been hanged upside down. In one house we came across a 63-year-old woman still alive. Crying, she told us that she had been raped by 12 to 15 Russians. She lay on the floor covered in blood. This old woman’s daughter had escaped into the forest nearby, but her one-year-old child was abducted by the Russians. In the streets of Metgethen, and also at the railroad station, we found approximately 15 baby carriages, some overturned, all empty. We concluded that this meant the Russians had also abducted these babies.’ (Horst A., at the time a driver for the Intelligence Reserve Detachment I, Königsberg)
[]
‘Toen we Metgethen bereikten, werden we geconfronteerd met een gruwelijke aanblik: we vonden honderden dode Duitse soldaten, velen vreselijk verminkt. In vrijwel ieder huis lagen vermoorde burgers, ook verminkt op een extreem beestachtige wijze. Bijvoorbeeld: van sommige vrouwen waren de borsten afgesneden, en in achtertuinen vonden we vrijwel naakte vrouwen die ondersteboven opgehangen waren. In één huis troffen we een 63-jarige vrouw aan die nog leefde. Zij vertelde ons huilend dat zij verkracht was door twaalf tot vijftien Russen. Zij lag op de vloer, onder het bloed. De dochter van deze vrouw had het bos in weten te vluchten, maar haar kindje, een jaar oud, was meegenomen door de Russen. In de straten van Metgethen, en ook bij het station, vonden we zo’n vijftien lege babywagens. Wij trokken de conclusie dat ook deze kindjes meegevoerd waren door de Russen.’
Metgethen picture

58.
At the edge of town, on the left side of the road, stands the large inn Weisser Krug. In the farmyard further down the road stood a cart, to which four naked women were nailed through their hands in a cruciform position. Behind the Weisser Krug towards Gumbinnen is a square with a monument to the Unknown Soldier. Beyond is another large inn, Roter Krug. Near it, parallel to the road, stood a barn and to each of its two doors a naked woman was nailed through the hands, in a crucified posture. In the dwellings, we found a total of seventy-two women, including children, and one old man, 74, all dead. All murdered in a bestial manner, except only for a few who had bullet holes in their necks. Some babies had their heads bashed in. In one room we found a woman, 84 years old, sitting on a sofa, half of whose head had been sheared off with an axe or a spade. We carried the corpses to the village cemetary where they lay to await a foreign medical commission. In the meantime, a nurse from Insterburg came, a native of Nemmersdorf, who looked for her parents. Among the corpses were her mother, 72, and her father, 74, the only man among the dead. She also established that all the dead were Nemmersdorfers. On the fourth day the bodies were buried in two graves. Only on the following day did the medical commission arrive, and the tombs had to be reopened. Barn doors were set on blocks on which to lay the bodies so that the commission could examine them. This foreign commission unanimously established that all the women, as well as the girls from eight to twelve years and even the woman of 84 years had been raped. After the examination by the commission, the bodies were again buried. (Karl Potrek’s report, a civilian from the capital city of Königsberg)
[]
Aan de rand van de stad, links van de weg, staat de herberg Weisser Krug. Op een boerenerf, iets verderop, stond een kar. Daaraan waren vier naakte vrouwen genageld, in de houding van gekruisigden. Achter de Weisse Krug, richting Gumbinnen, bevindt zich een plein met een monument voor de Onbekende Soldaat. Verderop staat een andere herberg, Roter Krug. Dichtbij stond een schuur, en aan elk van de twee deuren van die schuur was een vrouw genageld, spijkers door de handen; gekruisigd. In de gebouwen vonden we 72 dode vrouwen en kinderen, en een oude man. Zij waren allemaal op een beestachtige wijze vermoord, met de uitzondering van enkelen die kogelgaten in de nek hadden. Van sommige baby’s waren de hoofdjes ingeslagen. In één kamer vonden we een 84-jaar oude vrouw, op een sofa, wier hoofd doorkliefd was met een bijl of een spade. We droegen de lijken naar het kerkhof, waar ze moesten wachten op een buitenlandse medische commissie. In de tussentijd arriveerde een ziekenhuiszuster uit Insterburg. Zij was opgegroeid in Nemmersdorf en zocht haar ouders. Zij vond haar dode moeder, 72, en haar vader, 74; de enige man tussen de lijken. Zij bevestigde ook dat al de doden inwoners van Nemmersdorf waren. Op de vierde dag werden de stoffelijke overschotten in twee graven gelegd. Pas de volgende dag kwam de medische commissie in het dorp; de graven moesten geopend worden. Op schuurdeuren die als grote tafels dienden, werden de lijken onderzocht. De buitenlandse artsen bevestigden unaniem dat alle vrouwen, inbegrepen meisjes van acht tot twaalf jaar, en zelfs de vrouw van 84, verkracht waren. Na het onderzoek werden de lichamen opnieuw begraven.

59.
Hollywood wil het nog steeds niet weten, getuige films als Saving Private Ryan, maar bijna 80% van de Duitse landmacht vocht gedurende de hele oorlog tegen de Sovjetunie; van de Duitse luchtmacht vocht 60% aan het oostfront tegen de Russen. Het aantal Russische militairen dat tegen de Duitsers sneuvelde, was ruim acht-en-een-half miljoen; het aantal in Europa gevallen Amerikaanse militairen ongeveer honderdvijftigduizend. WOII was een oorlog van het nationaal-socialisme tegen het communisme.
Eind 1942 stonden de Duitsers voor Stalingrad, 1900 km verwijderd van eigen bodem. Daar werd de bloedigste slag uit de geschiedenis uitgevochten. Die slag was hét keerpunt van WOII. Aan het einde (januari 1943) hadden de Duitsers 330.000 man verloren, waaronder 24 generaals; het aantal gevallen Russen bedroeg 1.100.000! In de zomer van dat jaar werd bij Koersk de grootste veldslag uit de geschiedenis uitgevochten (meer dan twee miljoen man plus zesduizend tanks op het slagveld). Hoewel Koersk onbeslist bleef, werd het duidelijk dat Duitsland de oorlog ging verliezen.
Toen op ‘D-day’ 83.000 Britten plus Canadezen en 73.000 Amerikanen op de stranden van Normandië landden, stond in het oosten elke Duitse infanterist tegenover 11 Russen; elke Duitse tank tegenover 7 Russische; elk Duits kanon tegenover 20 Russische.

60.
De Bezetting
Natuurlijk, de Nederlanders hebben de joden niet vermoord in Auschwitz, maar ze hebben de joden wel als groep geïsoleerd en laten wegvoeren zonder een vinger uit te steken. Erger nog: ze hebben meegewerkt aan die deportatie door op grote schaal te verraden. Het verzet heeft niets voor ze gedaan, de koningin heeft niet opgeroepen tot hulp en heel het Nederlandse ambtenarenapparaat stond ter beschikking van de bezetter. Het hoogste percentage joden van West-Europa is weggevoerd uit Nederland. Groningen is vrijwel al zijn joden kwijtgeraakt zonder dat er een Duitser aan te pas kwam. De Nederlandse politie heeft er zeer efficiënt gewerkt. Ook na WO II heeft Nederland zich schandalig gedragen tegenover zijn joodse bevolking. Het is duidelijk dat niemand de joden terug had verwacht. De meeste joodse bezittingen en zelfs weeskinderen waren al onder de Nederlanders verdeeld. (Willy Lindwer, Holland Vaarwel!)


The 16-year-old boy Heinz Petry, charged with espionage, is executed by an American firing squad.

(Picture: The 16-year-old boy Karl Arno Punzler, member of Werwolf, is sentenced to dead by the American general Courtney Hodges, Februari 1945)

Recommended
Freedom Betrayed: Herbert Hoover’s Secret History of the Second World War and Its Aftermath, editor: George H. Nash, publication date: November 7, 2011.
Herbert Hoover’s ‘magnum opus’, published nearly fifty years after its completion, offers a revisionist reexamination of World War II and its cold war aftermath and a sweeping indictment of the ‘lost statesmanship’ of Franklin Roosevelt. Hoover offers his frank evaluation of Roosevelt’s foreign policies before Pearl Harbor and policies during the war, as well as an examination of the war’s consequences, including the expansion of the Soviet empire at war’s end and the eruption of the cold war against the Communists.
Did Roosevelt provoke Pearl Harbor? Buchanan


THE ‘ENEMY’

Just give them a face.

Werner Hartenstein was a man of honour and humanity. I liked the man. As a captain myself, I would say Werner Hartenstein was my friend.’ (Captain David Cledlyn Jones)
September 12, 1942. German submarine U-156 is on patrol in the South Atlantic, midway between Liberia and Ascension Island. Peering through his periscope, Lieutenant Commander Werner Hartenstein, U-boat ace and holder of Germany’s highest military honour, spots a large allied target sailing alone. He attacks and soon his torpedoes have sent the 20,000-ton ship to the bottom of the ocean. But Hartenstein’s satisfaction at the kill soon turns to horror. Surfacing in the hope of capturing the ship’s senior officers and gleaning intelligence information, Hartenstein is appalled to see over two thousand people struggling in the water. For the target U-156 had just sunk was the Laconia. Unbeknownst to Hartenstein, the Laconia was carrying not only her regular crew of 136, but also 80 British women and children, 268 British soldiers, 160 Free Polish troops and 1800 Italian prisoners of war.
Aghast at the huge numbers in the water, Hartenstein immediately mounted a rescue operation. Soon U-156 was crammed above and below decks with 200 survivors, with another 200 in tow aboard four lifeboats. Hartenstein radioed to U-boat headquarters in Hamburg alerting them to the situation. Head of submarine operations, Admiral Karl Dönitz (later Chief of the entire German navy and briefly Führer after Hitler’s suicide) immediately ordered two other submarines to divert to the scene. Meanwhile Hartenstein sent out a message in plain English to all shipping in the area giving his position, requesting assistance with the rescue effort and promising not to attack. U-156 remained on the surface for the next two and a half days. Just before noon on September 15, she was joined by U-506 commanded by Erich Würdeman and a few hours later by both U-507 under Harro Schacht and the Italian submarine Cappellini. The four submarines with lifeboats in tow and hundreds of survivors standing on the hulls headed towards the African coastline and a rendezvous with Vichy French surface warships which had set out from Senegal and Dahomey (now Benin).
There was not to be a fairytale ending to Hartenstein’s mission of mercy, however. The following morning the four submarines, now with Red Cross flags draped across their gun decks, were spotted by an American B-24 Liberator bomber flying out of Ascension Island. Hartenstein signalled to the pilot requesting assistance. Lieutenant James D. Harden USAAF turned away and notified his base of the situation. The senior officer on duty that day, Captain Robert C. Richardson III, ordered the B-24 to attack, condemning many of the Laconia survivors to their deaths. ‘Sink sub!’ was the order Harden received.  He flew back to the scene of the rescue effort and attacked with bombs and depth charges. One landed among the lifeboats in tow behind U-156 whilst the others straddled the submarine itself. Under attack, Hartenstein felt he had no option but to cast adrift those lifeboats still afloat and order the survivors on his deck into the water. The submarines dived and escaped. Many hundreds more of the Laconia survivors perished, but the Vichy French vessels managed to re-rescue about 1100 later that day.
The Laconia incident, as it became known, was to have far-reaching consequences. Until then it was common for German submarines to assist torpedoed survivors with food, water and directions to the nearest land. But as his U-boats had been attacked whilst mounting a rescue mission under the Red Cross flag, Admiral Dönitz gave the order that henceforth all rescue operations were prohibited and survivors were to be left in the sea. This order was used to help convict Dönitz of war crimes at Nuremberg in 1946, even though American submarines in the Pacific operated under the same instructions! He was sentenced to 11 1/2 years, spending most of that time as a companion of Rudolf Hess in Berlin’s Spandau prison. But at least Dönitz survived the war and lived into old age. He died on Christmas Eve 1980 at the age of 89, his funeral being attended by thousands of old comrades including over 100 holders of Germany’s highest military honour, the Knights Cross, plus many senior officers of the post-war, west-German Federal Navy.
Werner Hartenstein and his crew were not so fortunate. Six months after the Laconia incident, on 8th March 1943, whilst on patrol east of Barbados, U-156 was depth-charged by another American bomber. She was sunk with all hands. (http://wernerhartenstein.tripod.com)
Hans Joachim Marseille, a young German fighter pilot, was the most amazing, unique, and lethal ace of World War II. A non-conformist and brilliant innovator, he developed his own personal training program and combat tactics, and achieved amazing results, including 17 victories in one day, and an average lethality ratio of just 15 gun rounds per victory. Marseille was described by Adolf Galland, the most senior German ace, with these words : ‘He was the unrivaled virtuoso among the fighter pilots of the Second World War. His achievements were previously considered impossible.’ Marseille

Erich Alfred Hartmann, nicknamed ‘Bubi’ (the hypocoristic form of ‘young boy’) by his comrades and ‘the Black Devil’ by his Soviet enemies, was a German World War II fighter pilot. He is the highest-scoring fighter ace in the history of aerial warfare. He claimed 352 aerial victories (of which 345 were won against the Soviet Air Force, and 260 of which were fighters) in 1,404 combat missions. He engaged in aerial combat 825 times while serving with the Luftwaffe. During the course of his career, Hartmann was forced to crash-land his damaged fighter 14 times. This was due to damage received from parts of enemy aircraft he had just shot down or mechanical failure. Hartmann was never shot down or forced to land due to fire from enemy aircraft. Hartmann

Michael Wittmann was a German Waffen-SS tank commander during the Second World War. Wittmann would rise to the rank of SS-Hauptsturmführer (captain). He was credited with the destruction of 138 tanks and 132 anti-tank guns, along with an unknown number of other armoured vehicles, making him one of Germany’s top scoring panzer aces, together with Johannes Bölter, Ernst Barkmann, Otto Carius and Kurt Knispel (the top scoring ace of the war with 168 tank kills). Wittmann is most famous for his ambush of elements of the British 7th Armoured Division, during the Battle of Villers-Bocage on 13 June 1944. While in command of a single Panzerkampfwagen VI Tiger he destroyed up to 14 tanks and 15 personnel carriers along with 2 anti-tank guns within the space of 15 minutes. Wittmann

Erwin Johannes Eugen Rommel was a highly decorated officer in World War I, and was awarded the Pour le Mérite for his exploits on the Italian front. In World War II, he further distinguished himself as the commander of the 7th Panzer Division during the 1940 invasion of France. However, it was his leadership of German and Italian forces in the North African campaign that established the legend of the Desert Fox. The nickname ‘Desert Fox’ was well deserved. Rommel was highly respected even by the British. Auchinleck, Rommel’s opposite until his sacking by Churchill, sent a memo to his senior commanders in North Africa, to state that it was their responsibility to ensure that their men thought less of Rommel as a ‘super military leader’ and more of him as a normal German commander: ‘… dispel by all possible means the idea that Rommel represents anything other than the ordinary German general. PS, I’m not jealous of Rommel.’ Rommel

Hans Langsdorff
Langsdorff and Admiral Graf Spee were extremely successful, stopping and sinking nine British merchant ships, totalling over 50,000 tons. Langsdorff adhered to the Hague Conventions and avoided killing anyone; his humane treatment won the respect of the ships’ officers detained as his prisoners. Langsdorff
DRESDEN

‘You guys burnt the place down, turned it into a single column of flame. More people died there in the firestorm, in that one big flame, than died in Hiroshima and Nagasaki combined.’ (Kurt Vonnegut)

On the evening of February 13, 1945, an orgy of genocide and barbarism began against a defenseless German city, one of the greatest cultural centers of northern Europe. Within less than 14 hours it was reduced to flaming ruins.
Toward the end of World War II, as Allied planes rained death and destruction over Germany, the old Saxon city of Dresden lay like an island of tranquillity amid desolation. Famous as a cultural center and possessing no military value, Dresden had been spared the terror that descended from the skies over the rest of the country.
On ‘Shrove Tuesday’, February 13, 1945, a flood of refugees fleeing the Red Army 60 miles away had swollen the city’s population to well over a million. Each new refugee brought fearful accounts of Soviet atrocities. Little did those refugees, retreating from the Red terror, imagine that they were about to die in a horror worse than anything Stalin could devise.
Normally, a carnival atmosphere prevailed in Dresden on Shrove Tuesday. In 1945, however, the outlook was rather dismal. Houses everywhere overflowed with refugees, and thousands were forced to camp out in the streets. But the people felt relatively safe; and although the mood was grim, the circus played to a full house that night, as thousands came to forget for a moment the horrors of war. Bands of little girls paraded about in carnival dress in an effort to bolster waning spirits.
When the first alarms signaled the start of 14 hours of hell, Dresden’s people streamed dutifully into their shelters. But they did so without much enthusiasm, believing the alarms to be false, since their city had never been threatened from the air. Many would never come out alive, for that ‘great democratic statesman’ Winston Churchill, in collusion with that other ‘great democratic statesman’ Franklin Delano Roosevelt, had decided that the city of Dresden was to be obliterated by saturation bombing.
What where Churchill’s motives? Historians unanimously agree that Dresden had no military value. What industry it did have, produced only cigarettes and china. But the Yalta Conference was coming up, in which the Soviets and their Western allies would sit down like ghouls to carve up the shattered corpse of Europe. Maybe Churchill wanted a trump card: a devastating ‘thunderclap of Anglo-American annihilation’ with which to impress Stalin. That card, however, was never played at Yalta, because bad weather delayed the originally scheduled raid. Yet Churchill insisted that the raid be carried out, to disrupt and confuse the German civilian population behind the lines.
Dresden’s citizens barely had time to reach their shelters. The first bomb fell at 10:09 p.m. The attack lasted 24 minutes, leaving the inner city a raging sea of fire. Precision saturation bombing had created the desired firestorm. A firestorm is caused when hundreds of smaller fires join in one vast conflagration. Huge masses of air are sucked in to feed the inferno, causing an artificial tornado. Those persons unlucky enough to be caught in the rush of wind are hurled down entire streets into the flames. Those who seek refuge underground often suffocate as oxygen is pulled from the air to feed the blaze, or they perish in a blast of white heat – heat intense enough to melt human flesh.
There was a three-hour pause between the first and second raids. The lull had been calculated to lure civilians from their shelters into the open again. To escape the flames, tens of thousands of civilians had crowded into the Grosser Garten, a magnificent park nearly one and a half miles square.
The second raid came at 1:22 a.m. with no warning. Twice as many bombers returned with a massive load of incendiary bombs. The second wave was designed to spread the raging firestorm into the Grosser Garten. It was a complete ‘success’. Within a few minutes a sheet of flame ripped across the grass, uprooting trees and littering the branches of others with everything from bicycles to human limbs. For days afterward, they remained bizarrely strewn about as grim reminders.
At the start of the second air assault, many were still huddled in tunnels and cellars, waiting for the fires of the first attack to die down. At 1:30 a.m. an ominous rumble reached the ears of the commander of a Labor Service convoy sent into the city on a rescue mission. He described it this way: ‘The detonation shook the cellar walls. The sound of the explosions mingled with a new, stranger sound which seemed to come closer and closer, the sound of a thundering waterfall; it was the sound of the mighty tornado howling in the inner city.’
Shortly after 10:30 on the morning of February 14, the last raid swept over the city. American bombers pounded the rubble that had been Dresden for a steady 38 minutes. But this attack was not nearly as heavy as the first two. However, what distinguished this raid was the cold-blooded ruthlessness with which it was carried out. U.S. Mustangs appeared low over the city, strafing anything that moved, including a column of rescue vehicles rushing to the city to evacuate survivors. One assault was aimed at the banks of the Elbe River, where refugees had huddled during the horrible night.
In the last year of the war, Dresden had become a hospital town. During the previous night’s massacre, heroic nurses had dragged thousands of crippled patients to the Elbe. The low-flying Mustangs machine-gunned those helpless patients, as well as thousands of old men, women and children who had escaped the city. When the last plane left the sky, Dresden was a scorched ruin, its blackened streets filled with corpses.
A Swiss citizen described his visit to Dresden two weeks after the raid: ‘I could see torn-off arms and legs, mutilated torsos and heads which had been wrenched from their bodies and rolled away. In places the corpses were still lying so densely that I had to clear a path through them in order not to tread on arms and legs.’

Kurt Vonnegut was in Dresden when it was bombed in 1945, and wrote a famous anti-war novel, Slaughterhouse Five, in 1969.

Allied apologists for the massacre have often ‘twinned’ Dresden with the English city of Coventry. But the 380 killed in Coventry during the entire war cannot begin to compare with over 1,000 times that number who were slaughtered in 14 hours at Dresden. Moreover, Coventry was a munitions center, a legitimate military target. Dresden, on the other hand, produced only china – and cups and saucers can hardly be considered military hardware.
It is interesting to further compare the respective damage to London and Dresden, especially when we recall all the Hollywood schmaltz about the ‘London blitz’. In one night, 1,600 acres of land were destroyed in the Dresden massacre. London escaped with damage to only 600 acres during the entire war.
If ever there was a war crime, then certainly the Dresden Holocaust ranks as the most sordid one of all time. Yet there are no movies made today condemning this fiendish slaughter; nor did any Allied airman, or Sir Winston, sit in the dock at Nuremberg. In fact, the Dresden airmen were actually awarded medals for their role in this mass murder.
The last active bands of Werwolf were destroyed August/September 1949 – ‘Jungenbund der Freien Stadt Danzig’ (operating near Gdansk) and ‘Freikorps Gross-Mossdorf’ (operating near Opole). In total Polish security services liquidated almost 70 bands of Werwolf since the end of the war. They numbered up to 10,000 members (including remnants of the Wehrmacht). (Source: Werwolf, Tajne Operacje w Polsce, R. Primke and M. Szczerepa.)

Kriegerisch?
Quincy Wright weist in „A Study of War“ (Chicago, 1942) nach, dass die europäischen Mächte in der Zeit von 1480 bis 1940 an 278 Kriegen beteiligt waren und zwar prozentual wie folgt: England 28%, Frankreich 26%, Spanien 23%, Russland 22%, Österreich 19%, Türkei 15%, Polen 11%, Schweden 9%, Holland 8%, Deutschland und Preußen 8%. Der angesehene Historiker und Soziologe Pitrim A. Sorokin hat in seiner umfangreichen Studie „Social and Cultural Dynamics“ (New York 1937) nachgewiesen, dass Deutschland von allen europäischen Staaten den niedrigsten Prozentsatz an Kriegsjahren zu verzeichnen hat.
Der hervorragende britische Militär- und Marinehistoriker Captain Russel Grenfell kommt in seiner Berechnung ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Deutschland/Preußen in dem Jahrhundert vor 1914 von allen europäischen Mächten am wenigstens Kriege geführt hat. Wir wissen auch, dass Frankreich mit seinen Kriegserklärungen 1870 und 1939 Deutschland überfiel und nicht umgekehrt, und 1914 machten Frankreich und Russland vor Deutschland mobil! (Die falsche Rolle mit Deutschland, Josef A. Kofler, 2007)

„Wir Deutschen sollten die Wahrheit auch dann ertragen lernen, wenn sie für uns günstig ist.“ (Heinrich von Brentano, 1955-61 BMA der BRD)

‘There is nothing more frightening than active ignorance.’ (Goethe)

Eisenhower’s death camps Martin Brech

Galerie Gallery WORLD WAR

Galerie Gallery HITLER JUGEND (Hitler Youth)